Aktuelt       Om the G.U.N.-Ladies       CV       In English      På norsk           
The Green Room
I tidsrommet 27.09-19.10.2008 inntar The G.U.N. Ladies CirkulationsCentralen i Malmø.
Åpningen finner sted under Galleri Natten lørdag 27de september kl 1800.
Som tidligere prosjekt The G.U.N. Ladies har gjennomført har også ”The Green Room”, prosjektet som vises på CirkulationsCentralen, et politisk utgangspunkt. En rød tråd gjennom våre felles prosjekter har vært å demokratisere tilgang og medbestemmelsesrett i forhold til visse beslutningsprosesser samtidig som vi har ønsket å problematisere ideer rundt ”det folkelige”.

Denne gangen har vi ønsket å synliggjøre visse maktstrukturer i samfunnet ved å bruke golf som utgangspunkt. Vi ønsker å avdekke en av flere uformelle arenaer for politiske forhandlinger og alliansebygging. Private uformelle settinger har opp gjennom historien hatt betyding for avgjørelser som blir tatt på høyt nivå. Vi har latt søkelyset falle på de store grønne lekeplassene da vi mener at det kan gi et innblikk i en av de møteplassene i vår tid som har økonomiske, politiske og miljømessige implikasjoner for hele verden.

Hvilke maktpersoner spiller golf, og med hvem? Hva foregår når verdens ledende politiske og økonomiske elite, en ørliten transnasjonal elite hvis lojalitet er forankret i private businessinteresser, møtes på denne arenaen? Hva symboliserer spillet, hvilke signaler sender det ut? Hva skjer når jordbruk og naturområder må vike for å gi plass til spektakulære golfanlegg?

I verden i dag finnes det over 25 000 golf baner som til sammen utgjør en størrelse like stort som Belgia. 14 000 av disse banene befinner seg i USA og 2000 i Japan. Men golffeberen har også spredt seg og nådd store deler av Sør Øst Asia. Miljømessig har sporten, mange steder, hatt en katastrofal effekt. Golfbanene er en trussel mot omkringliggende områder og den kulturelle arv ettersom den benytter seg av store landområder, vannmengder og giftige kjemikaler til ”frisering” og vedlikehold.

Golf er en syssel forbeholdt de med økonomien til å spille det. Og det er en kjensgjerning at økonomi og politikk går hånd i hånd. Derfor er dette en utelukkelses arena der ikke hvem som helst har tilgang. Dette er en klar parallell til hvordan jordas resurser er fordelt, de vanlige spørsmålene rundt konsum og distribusjon. Et regnestykke fra Verdensbanken viser at formuen til verdens 1000 rikeste privatpersoner er alene mer en dobbelt så mye som det tilsvarende for jordas 2,5 milliarder fattigste. Så hvor ofte skjenker vi egentlig tanker omkring det faktum at det faktisk finnes nok ressurser til å fø jordas befolkning men over 1.3 milliarder lever under sultegrensen. Hvor ofte tenker vi på at retten til rent drikkevann mange steder ikke er en menneskerett da det er eid av privatpersoner og konserner, at patenterte frø hindrer fattige bønder å fø sin egen familier, at kampen om tilgang til gass og olje har startet flere kriger. Oppgulp fra venstresiden sier mange, et spørsmål om liv og død sier andre.

Vi har valgt å kalle utstillingen på CirkulationsCentralen for ”The Green Room”. Tittelen henspeiler på golfbanen som et grønt rom og grønt er også fargen på den amerikanske dollaren som har stor innflytelse på verdensøkonomien. The Green Room er i tillegg et av tre mottagelsesrom i Det Hvite Hus i Washington. Rommet benyttes til mindre mottagelser og tesselskap. Det er også her statsoverhoder gjerne får en cocktail før de bestiger "the Grand Staircase" for middag.
"Over the years, presidents and first ladies have used the Green Room as a small parlor for hosting guests and encouraging informal conversation. President James Madison signed the nation's first declaration of war in the Green Room (see War of 1812)."

Prosjektet ”The Green Room” består av en installasjon med en video og alternativ golfbane, en komplimenterende fanzine og en happening på åpningskvelden. Fanzinen kopieres opp i et opplag på 200 stk. Og selges under utstillingsperioden. På åpningen, selveste Gallerinatten, bys det på spiselige overraskelser og spennende klubbeslag.

Stor takk til Kulladals Bangolfklubb i Malmø som låner ut 5 golfkøller under utstillingperioden!
For mer info se: CirkulationsCentralen

The G.U.N. Ladies, © Marianne Danielsson 2008